Copyright 2022 - Custom text here

หน้าแรก

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์เรียนรู้@อุตรดิตถ์

24-26 ตุลาคม 2564  ติดตามความคืบหน้าศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ปีที่สอง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กับการต่อยอดการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการสร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข แก่ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์

24-26 ตุลาคม 2564  ติดตามความคืบหน้าศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน [ ... ]

Workshop ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน รอบหนึ่งปีที่ผ่านมา พลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับการสร้าง ส่งเสริม ขับเคลื่อน Relearning Space@Library ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

 

Work shop ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน [ ... ]

อีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์

 อีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

ติดตามโครงการเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ติดตามโครงการเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน [ ... ]

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์เรียนรู้@สุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จากอาชีพที่ 2 สู่อาชีพหลัก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...หลักสูตรการชงเครื่องดื่ม. [ ... ]

1 ธันวาคม .2564 ..สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอนหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า

1 ธันวาคม .2564 ..สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ [ ... ]

17 พฤศจิกายน .2564 นายสุนทร สิทธิสุข นายกสมาคมท่องเที่ยววิถีชุมชน พร้อมด้วย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว อาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานี

17 พฤศจิกายน .2564 นายสุนทร สิทธิสุข นายกสมาคมท่องเที่ยววิถีชุมชน [ ... ]

14 พฤศจิกายน .2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี...E-Book เมืองคนดี นิวส์...

14 พฤศจิกายน .2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน [ ... ]

12 พฤศจิกายน 2564 ร่วมให้การต้อนรับท่าน สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวกศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 พฤศจิกายน 2564 ร่วมให้การต้อนรับท่าน สุรศักดิ์ [ ... ]

 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564

ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี [ ... ]

f t g m