Copyright 2022 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
อีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ 124
โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ #[email protected] 147
ติดตามโครงการเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 145
อบรมหลักสูตร เกษตรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 3-4 ธค 2563 1025
5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือระหว่าง กศน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหลักสูตร อาชีพที่สอง ให้แก่เยาวชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน Relearning Space 123
Workshop ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน รอบหนึ่งปีที่ผ่านมา พลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับการสร้าง ส่งเสริม ขับเคลื่อน Relearning [email protected] ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 149
หนังสือศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยื่น อุตรดิตถ์ 1158
ประชุมร่วมกันระหว่าง สมาคมห้องสมุดฯ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ และเครือข่าย 971
อบรมหลักสูตรการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 1113
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1043
f t g m