Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เรียนนอกรั้ว เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@สุราษฎร์ธานี 1235
22กย 2566ศูนย์เรียนรู้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@สุราษฎร์ธานี 1080
22 กย.2566 ศูนย์เรียนรู้ฯห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@สุราษฎร์ธานี 1042
23 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เขียนโดย stu2019 764
20 กันยายน 2564 ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนออนไลน์. หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าคล้องมือ เขียนโดย stu2019 739
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ. "ห้องสมุดมนุษย์" โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย stu2019 1406
16 เมษายน .2565 ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับออเดอร์ช่วงวันสงกรานต์ ..ผัดไทยหมี่กรอบ..บัวหิมะ เขียนโดย stu2019 1229
5 กุมภาพันธ์ 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ เสริมรายได้ ให้ความสุข...ผู้เรียนรวมกลุ่มทำขนมคุ๊กกี้ เขียนโดย stu2019 1809
28 มกราคม 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...เปิดรับออเดอร์ขนมสูตรศูนย์เรียนรู้ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก ณ ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย stu2019 860
16 มกราคม 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...จัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลผลิตของ ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย stu2019 787
f t g m