Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
21 กันยายน .2564 เวลา 10.00-12.00 น.ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนออนไลน์. เขียนโดย stu2019 694
17 สิงหาคม 2021 ขนมเปียกปูนกระทินมสด ฝึกเรียนรู้ สู่อาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย stu2019 751
15 สิงหาคม 2021 อบรมการทำอาหารว่าง บัวหิมะ ณ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย stu2019 780
23 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เขียนโดย stu2019 735
22 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตร...การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เขียนโดย stu2019 770
19 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตร...การเย็บกระเป๋าถือ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เขียนโดย stu2019 693
16 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตร...การชงเครื่องดื่ม...ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เขียนโดย stu2019 784
15 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตรการทำน้ำสมุนไพร..กระชายน้ำผึ้งมะนาว เขียนโดย stu2019 706
13 กรกฎาคม 2564 ร่วมแสดงความยินดี การเปิดร้านขายเครื่องดื่ม...แอลน์ คอฟฟี่...ของนางสาว ตรีรัตน์ พัฒน์แก้ว หรือ น้องแอลน์ เขียนโดย stu2019 689
8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เปิดอบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋า และการทำขนมปุยฝ้าย เขียนโดย stu2019 725
f t g m