Copyright 2022 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
24-26 ตุลาคม 2564 ติดตามความคืบหน้าศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ปีที่สอง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กับการต่อยอดการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการสร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข แก่ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย stu2019 1
อีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย stu2019 357
โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ #[email protected] เขียนโดย stu2019 281
ติดตามโครงการเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย stu2019 293
อบรมหลักสูตร เกษตรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 3-4 ธค 2563 เขียนโดย stu2019 1174
5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือระหว่าง กศน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหลักสูตร อาชีพที่สอง ให้แก่เยาวชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน Relearning Space เขียนโดย Super User 256
Workshop ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน รอบหนึ่งปีที่ผ่านมา พลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับการสร้าง ส่งเสริม ขับเคลื่อน Relearning [email protected] ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย Super User 287
หนังสือศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยื่น อุตรดิตถ์ เขียนโดย Super User 1310
ประชุมร่วมกันระหว่าง สมาคมห้องสมุดฯ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ และเครือข่าย เขียนโดย Super User 1077
อบรมหลักสูตรการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เขียนโดย Super User 1237
f t g m