Copyright 2024 - Custom text here

5 กุมภาพันธ์ 2565.....

สร้างความรู้ สู่ทักษะ เสริมรายได้ ให้ความสุข...ผู้เรียนรวมกลุ่มทำขนมคุ๊กกี้ ต่อยอดสร้างอาชีพ เพื่อขายตลาดน้ำบ้านดอน และขายออนไลน์ ณ ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

f t g m