Copyright 2024 - Custom text here

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่นจัดสอนหลักสูตรสบู่หอมกันยุงและสบู่สมุนไพร โดยมี อามรรัตน์ ศรีสร้อย เป็นวิทยากรจิตอาสา ให้ความรู้


  

   

f t g m