Copyright 2024 - Custom text here

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตรคุณช้างจับมือ โดยมี อามรรัตน์  ศรีสร้อย เป็นวิทยากรจิตอาสา ให้ความรู้


 

 

   

f t g m