Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
1 พฤศจิกายน 64 #ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเพชรบูรณ์ โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งกายไทย...นุ่งโจงห่มสไบ เขียนโดย stu2019 407
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ห้องเรียน Online ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขียนโดย stu2019 381
3 กันยายน 2564 ห้องเรียน Online ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ เขียนโดย stu2019 443
27 สิงหาคม 2564 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพ Workshop อาหารว่างทำเงิน เขียนโดย stu2019 385
24 สิงหาคม 2021 · ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพ "การทำสลัดโรล" ในรูปแบบ Online เขียนโดย stu2019 349
22 สิงหาคม 2021 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพชรบูรณ์ สร้างทักษะอาชีพที่สอง สร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือน เขียนโดย stu2019 358
20 สิงหาคม 2564 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพ "การทำสลัดโรล" เขียนโดย stu2019 361
15 สิงหาคม 2564 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพ "การทำปังห่มผ้า" เขียนโดย stu2019 426
6 สิงหาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน Relearn&Reskill โดย ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน ต้านภัย Covid-19 เขียนโดย stu2019 345
f t g m