Copyright 2023 - Custom text here

รวมภาพบรรยากาศ

กิจกรรมสอนอาชีพ “การทําข้าวต้มมัด” เพื่อส่งสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

f t g m