Copyright 2022 - Custom text here

 

ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี

จัดกิจกรรมสอนอาชีพ “การทําขนมไส้เค็ม”เพื่อส่งสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

f t g m