Copyright 2024 - Custom text here

28 ธันวาคม 2564.....เรียนเพื่อรู้ สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...หลักสูตรเค้กปีใหม่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

f t g m