Copyright 2023 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 2 พฤศิกายน 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "แซนวิช" เขียนโดย stu2019 152
30 ตุลาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "วุ้นแฟนซี" เขียนโดย stu2019 157
30 ตุลาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "พวงกุญแจ" เขียนโดย stu2019 157
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "พวงกุญแจ" เขียนโดย stu2019 164
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "เค้กวุ้น" เขียนโดย stu2019 178
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "แซนวิส" เขียนโดย stu2019 171
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "ขนมหม้อแกงเผือก" เขียนโดย stu2019 173
7 ตุลาคม 64 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรายการตลาดไม่วาย By ทีวีอีสาน โดยนำผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี เขียนโดย stu2019 157
วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "โดนัทบอล" เขียนโดย stu2019 153
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "Key Cover" ผ้ากาบบัว เขียนโดย stu2019 162
f t g m