Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 2 พฤศิกายน 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "แซนวิช" เขียนโดย stu2019 305
30 ตุลาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "วุ้นแฟนซี" เขียนโดย stu2019 411
30 ตุลาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "พวงกุญแจ" เขียนโดย stu2019 367
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "พวงกุญแจ" เขียนโดย stu2019 338
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "เค้กวุ้น" เขียนโดย stu2019 397
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "แซนวิส" เขียนโดย stu2019 392
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "ขนมหม้อแกงเผือก" เขียนโดย stu2019 386
7 ตุลาคม 64 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรายการตลาดไม่วาย By ทีวีอีสาน โดยนำผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี เขียนโดย stu2019 369
วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "โดนัทบอล" เขียนโดย stu2019 357
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "Key Cover" ผ้ากาบบัว เขียนโดย stu2019 390
f t g m