Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "คัพวุ้น" เขียนโดย stu2019 362
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ “น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ" เขียนโดย stu2019 376
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ สิ่งประดิษฐ์จากผ้าทอ "ดอกบัว" ผ้ากาบบัวอุบล เขียนโดย stu2019 376
27 สิงหาคม 2564 เรียนรู้อาชีพวุ้นแฟนซีดอกไม้ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน อุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย stu2019 354
20 สิงหาคม 2564 อบรมหลักสูตรเมี่ยงสดศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน อุบลราชธานี โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี เขียนโดย stu2019 383
13 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย stu2019 374
f t g m