Copyright 2024 - Custom text here

ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ กศน.ตำบลในเมืองจัดการเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ หลักสูตรศิลปประดิษฐ์ "ศิลปการจัดดอกไม้ในแจกัน" เพื่อ "สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข" ในวันที่ 14 มกราคม 2565 #ReLearningSpace@Library #มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่ง

f t g m