Copyright 2024 - Custom text here

21 -23 มิถุนายน 2565

ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองเพชรบูรณ์"สร้างความรู้ สู่ทักษะ เสริมรายได้ ให้ความสุข" ให้กับประชาชนให้สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยจัดอบรมและฝึกทักษะอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่

**ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กศน.​อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ #ReLearningSpace@Library

f t g m