Copyright 2024 - Custom text here

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น
จัดสอนหลักสูตร 09.00 - 12.00 น. ขนมจีบหมู ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิทวีปัญญา และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ


  

 


คลิปวิดีโอ บรรยากาศการเรียนหลักสูตร "ขนมจีบ"

f t g m