Copyright 2024 - Custom text here

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตร "เดคูพาจหมวกไม้ไผ่สาน"
ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิทวีปัญญา และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สกร.อำเภอเมืองขอนแก่น


 

    

f t g m