Copyright 2024 - Custom text here

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตร  "มัดย้อมสีครามธรรมชาติ"โดยมี คุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณจุฑาทิพ ไชยสุระ เจ้าของแบรนด์ Jutatip และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้

 

 

f t g m