Copyright 2024 - Custom text here

17 พฤศจิกายน .2564 นายสุนทร สิทธิสุข นายกสมาคมท่องเที่ยววิถีชุมชน พร้อมด้วย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว อาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานี /ผู้เชี่ยวชาญการขับเคลื่อนยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน บก.ป้อม เมืองคนดี บรรณาธิการเมืองคนดีนิวส์ ได้ร่วมประชุมวางแผน ปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก ณ ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

f t g m