Copyright 2022 - Custom text here

วันที่ 16 ตุลาคม 63 ทางศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนได้จัดกิจกรรม

แนะแนวอาชีพ ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และฝึกสอนการประดิษฐ์ของที่ระลึก

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติออกบูธจำหน่ายผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้ฯ อาชีพที่สอง สู่ชุมชน

ณ โรงเรียน สุราษฎร์ธานี

สนับสนุนโดย

#สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ #มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

f t g m