Copyright 2021 - Custom text here

วันที่  5  ธันวาคม 2563  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จัดโครงการมวยพระยาพิชัยดาบหัก  วิทยากรโดยศาสตราภิชาน ดร.สมพร แสงชัย และคณะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยพระยาพิชัย

 

 

f t g m