Copyright 2023 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
23 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี 219
22 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตร...การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี 239
19 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตร...การเย็บกระเป๋าถือ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี 207
16 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตร...การชงเครื่องดื่ม...ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี 225
15 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตรการทำน้ำสมุนไพร..กระชายน้ำผึ้งมะนาว 222
13 กรกฎาคม 2564 ร่วมแสดงความยินดี การเปิดร้านขายเครื่องดื่ม...แอลน์ คอฟฟี่...ของนางสาว ตรีรัตน์ พัฒน์แก้ว หรือ น้องแอลน์ 220
8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เปิดอบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋า และการทำขนมปุยฝ้าย 217
7 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เปิดอบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋า 204
6 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เปิดอบรมหลักสูตรการตัดเย็บผ้าถุง การชงเครื่องดื่ม และการทำปาท่องโก๋เสปน 221
5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เปิดอบรมหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ผ้าถุง กางเกง กระเป๋า 220
f t g m