Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
21 กันยายน .2564 เวลา 10.00-12.00 น.ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนออนไลน์. 621
17 สิงหาคม 2021 ขนมเปียกปูนกระทินมสด ฝึกเรียนรู้ สู่อาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 671
15 สิงหาคม 2021 อบรมการทำอาหารว่าง บัวหิมะ ณ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 676
23 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี 655
22 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตร...การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี 682
19 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตร...การเย็บกระเป๋าถือ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี 615
16 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตร...การชงเครื่องดื่ม...ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี 703
15 กรกฎาคม 2564 อบรมหลักสูตรการทำน้ำสมุนไพร..กระชายน้ำผึ้งมะนาว 631
13 กรกฎาคม 2564 ร่วมแสดงความยินดี การเปิดร้านขายเครื่องดื่ม...แอลน์ คอฟฟี่...ของนางสาว ตรีรัตน์ พัฒน์แก้ว หรือ น้องแอลน์ 619
8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี เปิดอบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋า และการทำขนมปุยฝ้าย 646
f t g m