Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
1 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิญญา อาวุธ ผอ.กศน.บ้านนาเดิมพร้อมคณะเยี่ยมชมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 785
21 พฤษภาคม 2564 รักการอ่าน...สร้างการเรียนรู้...สู่การพัฒนาอาชีพ.ศูนย์เรียนรู้ฯสุราษฎร์ธานี 748
5 มกราคม. 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...หลักสูตรการทำขนมปาท่องโก๋เสปน ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 838
16 พฤษภาคม 2564 ระหว่างรอ...วันเวลามาเรียนรู้ร่วมกัน..ก็เรียนรู้ออนไลน์ไปด้วยกัน...รับออเดอร์ไปด้วยเพื่อต้านกระแสโควิค 707
1 พฤษภาคม 2564 หยุดอยู่บ้าน..แต่..ไม่หยุดการเรียนรู้....ใช้เวลาว่าง สร้างรายได้ ...ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน..สุราษฎร์ธานี 1008
9 พฤษภาคม 2564 สร้างงาน. วันพักผ่อน...ศูนย์เรียนรู้..@ สุราษฎร์ธานี 1034
12 พฤษภาคม 2564 ผู้เรียนต่อยอดสร้างอาชีพ..รับออเดอร์. รายได้เพิ่ม...ศูนย์เรียนรู้ฯ@สุราษฎร์ธานี 954
29 เมษายน 2564 เรียนรู้ออนไลน์...ฝึกทบทวนฝีมือ...ทุกวัน...ไม่ยอมหยุด แม้โควิคยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ..สุราษฎร์ธานี 831
25 มีนาคม 2564 ไก่อารมณ์ดี...ศูนย์เรียนรู้ฯสุราษฎร์ธานี 964
Work shop ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน รอบหนึ่งปีที่ผ่านมา พลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับการสร้าง ส่งเสริม ขับเคลื่อน Relearning Space@Library ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 966
f t g m