Copyright 2023 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
15 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการชงเรื่องดื่มและการตัดเย็บกระเป๋า) 220
14 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการชงเรื่องดื่มและการตัดเย็บกระเป๋า) 206
11 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋า) 213
10 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการชงเครื่องดื่ม) 213
9 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการตัดเย๋บกระเป๋า) 208
4 มิถุนายน 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี สอนการทำวุ้นแก้ว. วุ้นส้ม และวุ้นกะทินมสด. พร้อมทั้งฝึกปฎิบัติการชงเครื่องดื่ม. เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ 230
1 มิถุนายน 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพให้สมาชิกในชุมชน 228
1 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิญญา อาวุธ ผอ.กศน.บ้านนาเดิมพร้อมคณะเยี่ยมชมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 246
21 พฤษภาคม 2564 รักการอ่าน...สร้างการเรียนรู้...สู่การพัฒนาอาชีพ.ศูนย์เรียนรู้ฯสุราษฎร์ธานี 223
5 มกราคม. 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...หลักสูตรการทำขนมปาท่องโก๋เสปน ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 292
f t g m