Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
18 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการทำวุ้นส้มกะทินมสด) 657
17 มิถุนายน ​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการชงเรื่องดื่มและการประดิษฐ์พวงกุญแจดอกทิวลิป) 715
16 มิถุนายน 2564 นางชุติมณฑน์. เรืองกาญจนสุรีย์. ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี. เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯ 760
15 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการชงเรื่องดื่มและการตัดเย็บกระเป๋า) 674
14 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการชงเรื่องดื่มและการตัดเย็บกระเป๋า) 662
11 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋า) 686
10 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการชงเครื่องดื่ม) 644
9 มิถุนายน​ 2564​ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพ (หลักสูตรการตัดเย๋บกระเป๋า) 618
4 มิถุนายน 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี สอนการทำวุ้นแก้ว. วุ้นส้ม และวุ้นกะทินมสด. พร้อมทั้งฝึกปฎิบัติการชงเครื่องดื่ม. เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ 800
1 มิถุนายน 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี. สอนงานสร้างอาชีพให้สมาชิกในชุมชน 694
f t g m