Copyright 2023 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
1 ธันวาคม .2564 ..สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอนหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า 206
17 พฤศจิกายน .2564 นายสุนทร สิทธิสุข นายกสมาคมท่องเที่ยววิถีชุมชน พร้อมด้วย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว อาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานี 224
14 พฤศจิกายน .2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี...E-Book เมืองคนดี นิวส์... 231
12 พฤศจิกายน 2564 ร่วมให้การต้อนรับท่าน สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวกศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 197
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมชมติดตามกิจกรรมต่างๆของศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น การฝึกอบรมอาชีพการทำขนมบานอฟฟี่ การตัดเย็บกระเป๋า เยี่ยม 202
7 ตุลาคม 2021 · สุราษฎร์ธานี · นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเยี่ยมห้องสมุด ขณะอบรมศูนย์เรียนรู้ฯ ห้องสมุด 231
23 กันยายน.2565 หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าออนไลน์. เรียนผ่านระบบ google meet ความก้าวหน้าของผู้เรียน สามารถส่งผลงามสำเร็จได้และต่อยอดสร้างความชำนาญเพื่อเป้าหมายสร้างรายได้ ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 232
21 กันยายน .2564 เวลา 10.00-12.00 น.ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนออนไลน์. 210
17 สิงหาคม 2021 ขนมเปียกปูนกระทินมสด ฝึกเรียนรู้ สู่อาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 214
15 สิงหาคม 2021 อบรมการทำอาหารว่าง บัวหิมะ ณ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 217
f t g m