Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
28 ธันวาคม 2564.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...หลักสูตรการตัดเย็บหมวกทรงทิวลิป ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 849
27 ธันวาคม 2564.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...หลักสูตรขนมผกากรองรุ่น 2 ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 802
วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จากอาชีพที่ 2 สู่อาชีพหลัก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 817
1 ธันวาคม .2564 ..สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอนหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า 752
17 พฤศจิกายน .2564 นายสุนทร สิทธิสุข นายกสมาคมท่องเที่ยววิถีชุมชน พร้อมด้วย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว อาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานี 754
14 พฤศจิกายน .2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี...E-Book เมืองคนดี นิวส์... 736
12 พฤศจิกายน 2564 ร่วมให้การต้อนรับท่าน สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวกศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 695
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมชมติดตามกิจกรรมต่างๆของศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น การฝึกอบรมอาชีพการทำขนมบานอฟฟี่ การตัดเย็บกระเป๋า เยี่ยม 662
7 ตุลาคม 2021 · สุราษฎร์ธานี · นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเยี่ยมห้องสมุด ขณะอบรมศูนย์เรียนรู้ฯ ห้องสมุด 769
23 กันยายน.2565 หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าออนไลน์. เรียนผ่านระบบ google meet ความก้าวหน้าของผู้เรียน สามารถส่งผลงามสำเร็จได้และต่อยอดสร้างความชำนาญเพื่อเป้าหมายสร้างรายได้ ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 700
f t g m